HomeVýrobkySpousta příslušenstvíZpusoby elektrického pripojeníElektronická řízení

Elektronická řízení

V kombinaci s digitálním měničem kmitočtu jsou k dodání i další elektronické řídicí možnosti. Jako příklady lze uvést následující vzájemně kombinovatelná řešení:

Světelné závory nebo světelná tlačítka
Ke spouštění pásového dopravníku na začátku pásu: Při zaznamenání nějakého dílu světelnou závorou se pás rozběhne.
K zastavení pásového dopravníku na konci pásu: Při zaznamenání nějakého dílu světelnou závorou se pásový dopravník zastaví.

Nožní nebo ruční spínač
Při stisknutí spínače jede pás po definovanou dobu nebo po definované trase.
Po stisknutí spínače pás jede tak dlouho, dokud se spínač opět nestiskne.

Spínací hodiny
Pás se rozběhne po definované čekací době a běží po definovanou dobu chodu. Poté se opět samočinně zastaví.

Počítadla
V kombinaci se světelnou závorou nebo s mechanickým senzorem počítá počítadlo definovaný počet impulzů a potom zastaví.