HomeVýrobkySpousta příslušenstvíZpusoby elektrického pripojeníMotorový jistič

Motorový jistič

Při konstantní rychlosti pásu se trojfázový motor pásového dopravníku napojí na trojfázový proud 380-415V 50Hz a zajistí se před nadproudem motorovým jističem.

Pokud se pásový dopravník zablokuje z důvodu mechanického problému nebo je-li zatížen vysokou hmotností, zabrání motorový jistič příliš vysokému napájení proudem, a tím i přehřátí a zničení motoru.

Motorový jistič je současně vybaven nouzovým vypínačem v houbovitém tvaru.