HomeOpis produktuWiele akcesoriówTypy tasmStandardowe typy taśm dla różnych zastosowań

Standardowe typy taśm dla różnych zastosowań

W zależności od zastosowania przenośnika i warunków pracy, zaleca się użycie odpowiedniego typu taśmy, o określonych właściwościach. Dlatego też wybiera się ją po szczegółowym ustaleniu wymagań klienta i sposobu wykorzystania przenośnika.

Następujące typy taśm dostępne są w ramach dostawy w ciągu 24 godzin:

Taśma akumulująca, model G-1:
Taśmę tę stosuje się, gdy transportowane wyroby muszą być gromadzone na końcu przenośnika. Z tego powodu wierzchnia strona taśmy wykonana jest ze srebrnego tworzywa strukturalnego, które charakteryzuje się dobrymi właściwościami ślizgowymi. Dzięki temu ani taśma, ani wyroby nie ulegają uszkodzeniu w czasie gromadzenia się na końcu przenośnika. Taśma G-1 ma dwie warstwy tworzywa poliestrowego i zachowuje odporność na temperaturę do 80şC.

Uniwersalna taśma standardowa, model G-3:
Ten typ taśmy zaleca się jako standardowy. Swoją efektywność zawdzięcza dwóm warstwom tkaniny poliestrowej i twardemu pokryciu górnej powierzchni z PVC. Jest odporny na temperaturę do 80şC. G-3 cechuje się ograniczonymi właściwościami antyelektrostatycznymi i dostępny jest w kolorze zielonym. Jego powierzchnia jest nieco lepka, dzięki czemu taśmę G-3 można stosować w przenośnikach o nachyleniu do 10 stopni.

Model G-3-ST z poprzeczkami, dla przenośników pochyłych:
Konstrukcyjnie materiał bazowy jest taki sam, jak w modelu G-3. G-3-ST wyposażony jest w poprzeczki na górnej powierzchni, które mogą mieć wysokość 20, 30 lub 40 mm. Odległość pomiędzy tymi poprzeczkami może być indywidualnie dobierana, ale musi wynosić co najmniej 50 mm.

Model G-4, szorstka taśma, o powierzchni bieżnikowanej:
Ten typ taśmy zalecany jest dla przenośników o lekkim nachyleniu lub o dużym nacisku na powierzchnię. Zbudowany jest z dwóch warstw tkaniny poliestrowej, z niebiesko-zielonym pokryciem PVC górnej powierzchni. Pokrycie bieżnikowane dostępne jest w wersji głębszej “Supergrip” lub bardziej płaskiej “Minigrip”. Struktura ta nadaje taśmie wysoką odporność na przecięcia. Dlatego ten typ taśmy zaleca się do transportowania produktów o ostrych krawędziach. Taśma może pracować w temperaturze do 80şC


Warianty standardowego modelu G-3: 
Model G-3 dostepny jest w innych wariantach kolorystycznych, takze bialym, z dopuszczeniem FDA do uzytku w przemysle spoýywczym. Powierzchnia moýe byý wykonana z poliuretanu, zapewniajacego taúmie odpornoúã na oleje i smary.

Standardowe modele taśm, dostępne poza usługą dostawy w ciągu 24 godzin:

Taśma z fałdowanymi krawędziami, model G-3-ST-W:
Standardowa taśma G-3 z powierzchnią poliuretanową wyposażona jest w poprzeczki oraz fałdowane krawędzie. Pozwala transportować małe produkty i materiały luzem. Wysokość poprzeczek i krawędzi, a także odległość między poprzeczkami, mogą być dostosowane do konkretnego zastosowania. Biały wariant taśmy, z aprobatą FDA, może być stosowany w przemyśle spożywczym.

Taśmy odporne na działanie ciepła, silikonowe i filcowe:
Taúmy specjalne sùuý do transportowania szczególnie gor cych produktów. Taúmy z powierzchni filcow mog byã uýywane w temperaturze do 120 stopni C. Taúmy z silikonu mog byã uýywane w temperaturze do 170 stopni C.

Ponadto dostæpnych jest wiele innych modeli taúm.