HomeProdukterMassor av tillbehörElektriska anslutningssätt

Elektriska anslutningssätt

Vid konstant bandhastighet ansluts transportbandets trefasmotor till 380-415V 50Hz trefas och skyddas med en motorskyddsbrytare mot överström.

Vid reglerbar bandhastighet ansluts trefasväxelmotorn till en frekvensomvandlare. Denna kopplas till ett standarduttag för 230V 50Hz växelström.

Nödstoppbrytaren kan kombineras med alla anslutningssätt. Den kan vara placerad på ett eller flera ställen samtidigt på tranportbandet.