HomeProdukterMassor av tillbehörElektriska anslutningssätt

Elektroniska styrningar

Kombinerat med den digitala frekvensomvandlaren kan även många flera elektroniska styrningsmöjligheter levereras. Som exempel kan följande lösningar kombinerbara med varandra nämnas:

Optiska barriärer eller ljussensorer
För att starta transportbandet vid bandets början: När en del detekteras av den optiska barriären startar bandet.
För att stoppa transportbandet vid bandets slut: När en del detekteras av den optiska barriären stoppar transportbandet.

Fot- eller handbrytare
När brytaren utlöses kör bandet en definierad tid eller en definierad sträcka.
Efter att brytaren har blivit utlöst kör bandet tills brytaren blir utlöst igen.

Timrar
Bandet startar efter en definierad väntetid och går en definierad körtid. Därefter stoppar det automatiskt.

Räkneverk
Kombinerat med en optisk barriär eller en mekanisk sensor räknar räkneverket ett definierat antal impulser och stoppar sedan.