HomeProdukterSpecialtillverkade transportörerRostfritt stål-transportband

Rostfritt stål-transportband

Det kompletta systemet implementeras i applikationer inom livsmedelsindustrin eller inom läkemedelsindustrin och den kemiska industrin. Tunnelmetalldetektor med digital programvara för igenkänning används för att kontrollera gods som placeras på transportören och går igenom den. Eftersom transportören inte har några delar av metall i den delen som ligger i tunneln, kan detektorn enkelt identifiera eventuella metallföroreningar i det transporterade godset. Det kompletta systemet implementeras i applikationer inom livsmedelsindustrin eller inom läkemedelsindustrin och den kemiska industrin. Tunnelmetalldetektor med digital programvara för igenkänning används för att kontrollera gods som placeras på transportören och går igenom den. Eftersom transportören inte har några delar av metall i den delen som ligger i tunneln, kan detektorn enkelt identifiera eventuella metallföroreningar i det transporterade godset.